Tuesday, December 06, 2005

سکس با خاله و خواهر

سلام
سکس با خاله و خواهر
من بهمن هستم 22 ساله، ساکن تهران.ماجرایی که می خوام براتون تعریف کنم همین چند ماه پیش اتفاق افتاده (تابستان امسال) و بعد از این ماجرا زندگی من به کلی دگرگون شده. من یه خواهر دارم به اسم نسیم که 18 سالشه ولی چون یه کمی درشت اندام و خوش هیکله هم سن من به نظر میاد. یه خاله هم به اسم مریم دارم که اون هم 30 سالشه و حدود 5 سال پیش به علت مشکل نازایی از شوهرش طلاق گرفته والان با پدربزرگ و مادربزرگم زندگی میکنه. مدتها پیش وقتی با سایت سکس خانوادگی آشنا شدم نظرم در مورد افراد خانواده و فامیل به کلی عوض شد. مخصوصا در مورد خواهرم و خاله ام. آخه من با این دو تا خیلی نزدیک و صمیمی بودم وهم اینکه بیشتر اوقاتم رو با اونها می گذروندم، از همه مهمتر اینکه اونها برای من از همه محرمتر بودن و به نظر من (بر اساس نتایجی که اینجانب بعد از مطالعه ی سایت سکس خانوادگی گرفتم) سکس با محارم (مخصوصا خواهر) لذتبخشترین چیزیه که تو دنیا پیدا میشه. همیشه وقتی در مورد مسئله ی سکس با خواهر و خالم با خودم فکر می کردم شرمم میشد و یه توسری به خودم تو ذهنم میزدم و می گفتم که بهتره این فکرهای فاسد رو از تو فکرم بندازم بیرون. روزگار طبق روال عادی داشت میگذشت که عجیب ترین اتفاق عمرم به وقوع پیوست .پدر و مادرم به همراه برادر کوچکترم برای زیارت چند روزی رو رفته بودن به مشهد و من و خواهرم تنها تو خونه مونده بودیم. یه روز صبح از خونه اومدم بیرون و همراه دوستام که از قبل با هم قرار داشتیم رفتیم پی گردش و تفریح و استخروخوشگذرانی. بالاخره کارم بیرون تموم شد و بعدازظهر خسته و کوفته اومدم خونه. وقتی به خونه رسیدم دیدم کسی خونه نیست و خلوته. بعد اینکه لباسامو عوض کردم با خودم گفتم شاید خواهرم تو اتاقش باشه. برای همین به طرف اتاقش رفتم و بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم واز صحنه ای که جلوی چشمام دیدم سرجام میخکوب شدم. کم مونده بود سکته کنم. خالم و خواهرم رو دیدم که لخت مادر زاد تو تخت افتادن و دارن با هم حال می کنن. اولین باری بود که لز دو تا زن رو از نزدیک می دیدم. اونام با دیدن من هول شدن و خالم دستپاچه زود ملافه رو کشید رو خودش و خواهرم تا من بدن لختشون رو نبینم. قبلا هم متوجه شده بودم که این دو تا همیشه تو اتاق یواشکی یه کارایی می کنن ولی اصلا فکرش رو هم نمی کردم که این دوتا این کاره باشن. آخه خالم زن متین و مومنی بود. خواهرم هم همین طور.منم که هاج و واج داشتم به اونها نگاه میکردم، یک دفعه فکرهای خوبی به ذهنم رسید. رفتم به طرفشون و ملافه رو گرفتم و کشیدم به طرف خودم ولی خواهرم ملافه رو به زور چسبید و نگذاشت. یه دفعه دیگه محکمتر زور زدم و ملافه رو از روشون ورداشتم و انداختم کنار. هر دوشون با یه دستشون جلوی کس وبا یه دست دیگشون جلوی سینه هاشون رو گرفتن تا من نبینم و شروع کردن به جیغ زدن. گفتم داشتین چیکار می کردین. خالم گفت هیچی، از اتاق برو بیرون تا بعدا با هم صحبت کنیم. گفتم خیال کردین، هیچ خجالت نمی کشین.خواهرم گفت بهمن تو رو خدا از اتاق برو بیرون تا ما لباسامون رو بپوشیم بعد می آییم با هم صحبت میکنیم. من هم که بهترین فرصت زندگیم رو بدست آورده بودم و نمی خواستم فرصت رو از دست بدم فکرای جالبی به ذهنم اومد. گفتم من هم تو بازی هستم. دو تاشون هم یه نگاهی به من انداختن و گفتن بهمن تو رو به خدا برو و دیوونه بازی در نیار. به حرفاشون توجهی نکردم و شروع کردم به درآوردن لباسام. خواهرم یه جیغی زد و گفت دیوونه شدی بهمن. به حرفها و التماسهاشون توجهی نکردم و تمام لباسام رو در آوردم.فقط یه شورت تنم بود.دیگه چیزی نمی گفتن و آروم شده بودن. رفتم نشستم بغل خالم و بازوهاشو گرفتم . اولش خودش رو عقب می کشید ولی من با زور کشیدمش به طرف خودم و یه لب ازش گرفتم. تو همون حال با دستام تند تند لمسش می کردم. اونم داشت کم کم راه میومد. خواهرم هم از اون طرف داشت ما رو نگاه می کرد. یواش یواش شورتمو هم درآوردم و شدم مثل اونها. حالا کم کم داشت کارمون شروع می شد. دیگه این موضوع داشت برامون عادی می شد. انگار نه انگار که ما داریم با هم چه کاری رو انجام می دیم. با خنده یه نگاهی به خالم انداختم و اون هم که دیگه کاملا تو خط افتاده بود سرش رو آروم خم کرد و کیرم رو با دستش گرفت وشروع کرد به خوردن کیرم. داشتم از لذت و خوشحالی پرواز میکردم. بعد چند لحظه یه فکری به نظرم رسید. خالم رو زدم کنار و بلند شدم و رو تخت خوابیدم. طوری که سر و یه کمی هم از بالای کمرم رو به دیوار تکیه دادم. بعد به خالم گفتم که بیاد و کارش رو ادامه بده اونم از خدا خواسته اومد و شروع کرد به ساک زدن کیر خواهرزاده اش. یه نگاهی به خواهرم انداختم و بهش اشاره کردم بیاد به طرف من. اون هم زورکی و با خجالت خودش رو به من رسوند. دستش رو گرفتم و بهش گفتم رو من بشینه. اون هم همین کار رو کرد و من هم شروع کردم به خوردن پستوناش.از این کار داشت لذت می برد. تو یه عالم دیگه ای بودم . از یه طرف خالم داشت کیرمن رو میخورد و از طرف دیگه من هم داشتم سینه های خواهرم رو با ولع تمام میخوردم. تو اون لحظات دیگه هیچ آرزویی نداشتم. کم کم احساس کردم داره آبم میآد. خواهرم رو از روم زدم کنار و کیرم رو از دهن خالم آوردم بیرون و بهش گفتم که به پشت رو تخت بخوابه. اون هم همین کار رو کرد من هم روش خم شدم و به خواهرم گفتم که اون هم از عقب کیر من رو ساک بزنه. اولش امتناع کرد و گفت که از این کار بدش میاد ولی بالاخره با حرفهای خالم و اصرار اون راضی شد که این کار رو برام بکنه. اول کار با اکراه کیرم رو تو دهنش کرد و با چندش تمام و ناز و افاده چند تا ساک کوچیک به کیرم زد ولی کم کم اوضاع براش عادی شد و مثل حرفه ایها شروع کرد به خوردن کیرم ومنو به لذتی عمیق و فراموش نشدنی رسوند. من هم بی کار ننشستم و شروع کردم به لب گرفتن و خوردن صورت و گردن خالم که زیر من دراز کشیده بود. اول حسابی ازش لب گرفتم و گردن و صورتش رو خوردم، بعد یواش یواش اومدم پایینتر و از بالای سینش شروع کردم به لیسیدن تا رسیدم به پستوناش. پستوناش شیپوری بودن و آدمو حشری میکردن. رو پستوناش زیاد مکث کردم و حسابی اونارو دیوانه وار خوردم.کم کم داشت صداش در می اومد. بعد پستوناش اومدم پایینتر و شکم و نافش رو حسابی لیس زدم. کم کم داشتم به کسش میرسیدم. کس واقعا زیبایی داشت. تپل و گوشتی و تنگ. کسش کاملا بی مو بود. کس خواهرم هم همین طور. مثل اینکه از قبل به خودشون رسیده بودن. بدنشون یه مو هم نداشت. کس هردو تاشون صاف صاف بود. یه لیس محکمی به کس خاله مریم زدم و اون هم با یه آه بلند جواب محبتم رو داد. بعد نشستم و پاهاشو زدم بالا و شروع کردم به لیس زدن ساقهاش. از نوک انگشتهای پاش مرتب لیسیدم تا انتهای رونهاش. آه و نالش بلند شده بود. همه جای بدنش رو لیس زدم . از لاله ی گوشش گرفته تا نوک انگشتای پاش. حتی زیر بغلاش رو هم حسابی خوردم. از این کار خیلی لذت برد. حالا دیگه نوبت کسش بود. خم شدم رو کس خالم وبه خواهرم گفتم که ساک زدنش رو از عقب ادامه بده.اونم دست به کار شد و به کارش ادامه داد. من هم شروع کردم به خوردن کس خاله جان و حالا نخور کی بخور. دیوونه وار داشتم کسش رو میخوردم. اون هم از شدت لذت دیوونه وار آه و ناله می کرد. لبهای کسش رو تماما انداخته بودم تو دهنم و داشتم می مکیدم. بعد با دستام کسش رو از هم وا کردم و زبونم رو انداختم اون تو و شروع کردم به لیسیدن لای کسش. زبونم رو محکم مثل کیر توی کسش فشار میدادم ومی خواستم همه اش رو تا ته بکنم اون تو. بعد رفتم سراغ چوچوله ی کسش و چند لحظه با زبونم اونو بازی دادم. خاله ام از این کار خیلی خوشش اومده بود. دیگه حسابی از خوردن کسش سیر شده بودم. بلند شدم و با خودم گفتم دیگه وقتشه که مرحله ی نهایی و اصلی کار رو انجام بدم. همون طوری که خاله ام رو تخت به پشت خوابیده بود جلوش نشستم ، پاهاش رو از هم وا کردم ، رفتم وسط پاهاش و پاهاش رو انداختم رو شونه هام. با لبخند یه نگاهی به خاله ام کردم و بدون اینکه چیزی بگم کیر شق کرده ام رو کذاشتم جلوی دروازه ی کسش و آروم فشار دادم تو. (اولین بار تو عمرم بود که کس میکردم. اصلا راستش رو بخواهید این اولین سکس من بود. وهر چی یاد داشتم از فیلم سوپر و داستانها و از این جور جاها یاد گرفته بودم.) اولای راه کیرم به سختی تو میرفت. کسش خیلی تنگ بود. آخه پنج سال پیش که از شوهرش طلاق گرفته بود از اون به بعد کسش دست نخورده مونده بود. وای چه کس تنگی. هیچ کسی جای کس تنگ رو نمی تونه بگیره. پاهاش رو از شونه هام اناختم پایین و روش خوابیدم و کیرم رو دوباره به داخل کسش هدایت کردم. یه کم که بیشتر فشار دادم کیرم بیشتر رفت تو و احساس عجیبی بهم دست داد. انگار که کیرم رو توی روغن یا کرم کرده باشم. اونقدر تنگ بود که احساس میکردم انگار یکی محکم داره با دستش کیرمو فشار میده. بعد در حالی که خاله ام داشت از شدت لذت فریاد میزد شروع کردم آروم به تلمبه زدن. بیچاره بعد پنج سال دوباره به یه نوایی رسیده بود. همون طور داشتم آروم تلمبه میزدم که داد و فریاد خاله ام بیشتر شد. فهمیدم که میخواد ارضا بشه. من هم داشت کم کم آبم می اومد. برای همین تلمبه رو سریعتر کردم و بعد از چند لحظه خاله ام یه جیغ کوتاه با یه آه بلند کشید و به اوج لذت ممکنه یعنی ارگاسم رسید. موقع ارگاسم کسش خیلی داغ شده بود. سرازیر شدن آب کسش رو هم رو کیرم احساس کردم. بعدش من هم با یه کمی فشار کیرم رو بیشتر دادم تو و با فشار هر چه تمامتر آب درونم رو تو کس و شکم خاله ام خالی کردم.احساس فراموش نشدنی بود. همون طور بی حال روی خاله ام افتاده بودم. بعد چند لحظه از روش بلند شدم و یه نگاهی بهش کردم. هردوتامون خندیدیم. بعد یه نگاهی به نسیم که اون ور ایستاده بود انداختم و فهمیدم که هنوز کارم تموم نشده. بلند شدم و گرفتمش کشیدم به طرف خودم. اونم با ناز خودش و عقب می کشید و هی امتناع می کرد. فکر کنم که یه کمی شرمش می شد. خاله ام به شوخی گفت خجالت نمی کشی می خوای خواهر خودت رو بکنی. گفتم من دو ساعته دارم سینه های اینو میخورم و این هم دو ساعته کیرمو برای من ساک زده، حالا دیگه چیزی برای خجالت نمونده. در ثانی خاله ام رو که شما باشین کردم،حالا از کردن خواهرم خجالت بکشم؟ نسیم رو کشیدم رو تخت و خالم از جاش بلند شد. خواهرمو به پشت خوابوندم و خودم هم رفتم روش. اولش خیلی امتناع میکرد ولی وقتی دید که من دارم عصبانی می شم دیگه چیزی نگفت. شروع کردم به لب گرفتن ازش. تمام صورت وگردنشو حسابی خوردم. نسیم رو هم مثل خالم از لاله ی گوش تا نوک انگشتهای پاش لیس زدم. خیلی حال میکرد. سینه هاش خیلی حال داد. سفت و محکم و برجسته بودن. مثل توپ تنیس. بعد برش گردوندم و رو شکم خوابوندمش و شروع کردم به لیس زدن کمرش. از پشت گردنش تا باسنش رو حسابی لیس زدم. به کونش که رسیدم یه کم هیجان زده شده بودم. لمبه های کونش رو گرفتم و حسابی خوردم . چنان با ولع کونش رو می خوردم که دلم می خواست تمام لمبه هاش رو بکنم تو دهنم. چند تا گاز هم از کونش گرفتم. بعد بهش گفتم که چهار زانو بشه. اونم همین کار رو کرد و من رفتم سراغ اون کون قمبل کرده و دهنم رو به کار انداختم. یه لیس بزرگ از خط کونش تا ته کسش زدم. دیگه هردومون داشتیم دیوونه می شدیم. نوک زبونمو کردم تو سوراخ تنگ کونش و چند دفعه اونجا چرخوندمش. چند دقیقه ای همین طور رو سوراخ کونش زبونمو بازی دادم.بعد ازهمون عقب رفتم سراغ کسش. وای چه کسی، چه کونی، یکی از یکی زیباتر و باحالتر و تپل تر. حیف که نمی تونستم بکنمش. آخه اون هنوز باکره بود. خوش به حال کسی که این کس و کون نصیب اون می خواد بشه. بعد اینکه یه کمی از پشت، اون کس نازش رو خوردم تصمیم گرفتم که از کون بکنمش. اینو بهش گفتم ولی اون امتناع کرد و اجازه نداد. خالمم گفت که بهتره که این کارو نکنم. من هم قبول کردمو به گفته ی خواهر عزیزم احترام گذاشتم. بهش گفتم به پشت بخوابه. بعد پاهاش رو گرفتم انداختم رو شونه هام وکیرم رو گذاشتم رو کسش. زود دستش رو گذاشت رو کسش و گفت می خوای چیکارکنی؟ گفتم نگران نباش فقط می خوام یه کمی کیرمو به کست بمالم. کار دیگه ای نمی کنم. یه کمی کیرمو به کسش مالیدم.آه و نالش بلند شده بود. کمرش یه جا بند نمی شد. هی خودش رو تکون تکون میداد. سرکیرمو گذاشتم تو دهانه ی کسش و یه کمی هلش دادم تو. خالم گفت بهمن مواظب باش. گفتم نترس، نمی خوام که خواهر خودمو بدبخت کنم. فقط سرشه. همون طور که سر کیرم اون تو بود تند تند چند تا تلمبه ی الکی زدم تا خواهر جونم بیشتر لذت ببره. وجدانی بگم تنها هدفم از مالیدن کیرم به کسش این بود که می خواستم بهش بیشتر لذت بدم. در همان حین یه فکر تازه ای به ذهنم رسید. سر کیرمو گذاشتم تو کسش و بعد بلافاصله سریع کشیدمش بیرون. چنیدن بار این کارو تکرار کردم. دیگه نسیم داشت دیوونه می شد. کم مونده بود بگه بکن تو کسم. با صدای خیلی بلند داشت داد و فریاد میکرد. بلند شدمو پاهاشو از هم وا کردمو خم شدم رو کسش و شروع کردم به خوردن کسش. دیوونه وار و با اشتهای تمام کسش رو می خوردم و اون هم داد و فریاد می کرد. بعد اینکه حسابی از خوردن کسش سیر شدم با دستام چوچولشو پیدا کردم و چند لحظه با زبونم بازیش دادم. با لبام هی می گرفتم و می کشیدمش.از این کار خیلی خوشش اومده بود. دیگه کم کم داشت به ارگاسم میرسید. خالم هم بیکار نمونده بود و رفته بود از پشت داشت کیر منو بازی میدادو گاهی هم برام ساک میزد. بهش گفتم بیاد اینطرف کمک من تا نسیمو به ارگاسم برسونیم. اونم بلند شد اومد و شروع کرد به مالوندن و خوردن سینه های نسیم. منم دوباره رفتم سراغ کس و چوچولش. با لبام چند دفعه چوچولشه کشیدم. بعد وقتی که آه و ناله ی نسیم به اوج خودش رسید با دندونام چوچولش رو گرفتم و محکم کشیدمش. دو سه بار که این کارو کردم دیگه نسیم طاقت نیاورد و یه جیغ بلندی کشید و به ارگاسم رسید و بی حال افتاد. آب کسش سرازیر شده بود. یه لیس از روی کسش زدم. خوش طعم و خوش بو بود. کلا کسش بوی خیلی خوبی می داد. حالا دیگه نوبت من بود که آبمو خالی کنم. دلم می خواست آبمو رو یه جایی از بدن خواهرم خالی کنم. بهش گفتم اجازه بده تا یه کمی از کیرمو، فقط سرشو بکنم تو کونت و آبمو اونجا خالی کنم. ولی قبول نکرد. منم دیگه بی خیالش شدم و روش خوابیدمو تمام آبمو رو شکمش خالی کردم و همون جا روش بی حال خوابیدم. هر دومون به خواب رفته بودیم. بعد حدودا نیم ساعت خالم که رفته بود حموم اومد مارو از خواب بیدار کرد و گفت که پاشیم بریم حموم. بلند شدیم و یه نگاهی به هم انداختیم و هر سه مون خندیدیم. بعد اون ماجرا من و خواهرم رومون نمی شد توصورت همدیگه نگاه کنیم ولی رابطه ام با خالم عادی بود. البته بعد از مدتی روابط من و نسیم هم به حالت عادی برگشت.بعد این ماجرا زندگی من کلا تغییر کرده. این عظیمترین واقعه ی زندگی من بود. از اون ماجرا به بعد تا حالا من و خالم و نسیم خواهرم باز هم با هم دیگه سکس میکنیم و از هم دیگه لذت میبریم. گاهی دو تایی (من و خالم یا من و نسیم) و گاهی هم اگه امکانش باشه هر سه تایی باهم. مثل زن و شوهرها هستیم. هر وقت که دلمون بخواد با هم سکس میکنیم. البته با خواهرم بیشتر سکس دارم چون تو یه خونه هستیم و دسترسیمون به همدیگه آسونه. یه روز خواهرم از من پرسید که بزرگترین آرزوت چیه؟ گفتم ازدواج با تو بزرگترین آرزوی منه. این رو از ته دل گفتم. ای کاش می تونستم با نسیم ازدواج کنم. هیچ دختری رو به اندازه ی اون دوست ندارم. من میتونم با اون خوشبخت بشم. آرزومه که پرده ی کسش رو من پاره کنم. ولی حیف که به هیچ یک از این آرزوهام هیچوقت نمی تونم برسم. ولی بعد از اینکه ازدواج کرد و راه کسش باز شد میتونم به یکی از آرزوهام که کردن کسشه برسم و از راه کس بکنمش. البته علاقه ی من به خواهرم برای ازدواج با اون تنها به خاطر سکس نیست. بلکه از ته دل به اون علاقه ی معنوی شدیدی دارم. یعنی بهتره بگم که من عاشق نسیم خواهرم هستم.از نظر من آدم میتونه با نزدیکترین افراد خانواده اش سکس داشته باشه. با مادر، خواهر، خاله،عمه و ... . چه ایرادی داره. خوب اونها هم زن هستن ومن هم مرد. من یه کیر دارم و اونها هم یه کس. پس می تونیم از همدیگه به بهترین وجه لذت ببریم. و از بدن همدیگه، این نعمت بزرگ استفاده کنیم. چرا بریم با غریبه ها سکس داشته باشیم و بدنمون رو در اختیار اغیار بگذاریم

53 Comments:

At 6:31 AM, Anonymous Anonymous said...

من كيركلفتي دارم تو اكه دوست داري خاله تو بفرست نزد من

 
At 6:28 AM, Anonymous Anonymous said...

kir tooye manaviatet.pesareyeye olagh to chi az zendegi mifahmi?

 
At 3:11 PM, Anonymous Anonymous said...

آن ها مانند چهارپایانند بلکه پست تر

 
At 7:36 AM, Anonymous Anonymous said...

اخه بچه كوني معلومه كدوم طرفي هستي؟
معنويت يا سكس؟

 
At 1:13 AM, Anonymous Anonymous said...

ظاهرا برات خیلی لذتبخشه از اونجا جایی که اومدی بیرون دوباره بری توش میدونی چرا چون خاله و مادر که فرقی نمی کنن

 
At 1:50 AM, Anonymous Anonymous said...

man ke hal kardam
onaeiam ke inaro mikhunan va cherto pert behet migan hamashun inkarn ke tu google in blog ro serch kardan, bazam baramun az in dastana benevis, damet garm

 
At 3:31 AM, Anonymous Anonymous said...

کیرم تو کس خاله و خاهر و مادرت ، کسکش تخمه سگ

 
At 3:17 AM, Anonymous Anonymous said...

احسنت

 
At 4:41 AM, Anonymous Anonymous said...

میدونی چیه؟ بذار بهت بگم:تو از یه حیوون هم بدتری.بدبخت.به فکر این باش که بچتم مثله خودت میشه.ننه ی خودش که زن تو میشه رو هم میکنه.:{سکس با مامانش}

 
At 9:23 AM, Anonymous Anonymous said...

کیر هر چی مرده تو کس خواهرت کس کش عوضی خاله کسه بهتره مادرت هم بکنی تا این ماجرا کامل بشه البته یه کون هم به بابات بدی بد نیست

 
At 3:08 PM, Anonymous Anonymous said...

اخه کسکش کسلیس کسی باخواهر و خاله خودش سکس میکنه؟

واقعا تو یه حیوونی

 
At 3:12 PM, Anonymous Anonymous said...

ey khak alam to0 saret, vaghan ke ?
akhe koskesh ko0s lis kesi ba namus kho0desh sex miko0ne? unam khahar va khalash ke be gho0l do0stemo0n khale mesl madar adameh, vaghan barat mo0teasefam, mo0ngo0le o0ghdehe

 
At 3:12 PM, Anonymous Anonymous said...

ey khak alam to0 saret, vaghan ke ?
akhe koskesh ko0s lis kesi ba namus kho0desh sex miko0ne? unam khahar va khalash ke be gho0l do0stemo0n khale mesl madar adameh, vaghan barat mo0teasefam, mo0ngo0le o0ghdehe

 
At 11:06 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام به همه ی دوستان.ما دو نفر دنبال دوتا تیکه میگردیم مردیم از شق درد.ترجیحا مشهدی.حسین09378729588 و سعید09379558998

 
At 6:11 AM, Anonymous Anonymous said...

خالتو مامانتو آبجيتو بيار واست بكنمشون. كس كش

 
At 8:14 PM, Anonymous Anonymous said...

تو آنقدر از کس و کون و پستونهای خاله و خواهرت تعریف کردی که منم یه دست جق به یادشون زدم کیرم تو کس آبجیت

 
At 2:29 AM, Anonymous Anonymous said...

koo0on midi? age midi da3تane khodeتam beزAر , bad j0o‏ ر‎. تoo kafeتAM madaر jende ie bi naö0۳

 
At 8:51 AM, Anonymous Anonymous said...

Dastanet ziadi takhayoli bud badbakht
inghadr oghdeye kardaneshun ro dari bichare
hade aghal vasate dastan ye nafasy mikeshidi baadye juni migerefty baad mirafty soraghe abjit
injaye dastanet ziadi gholov kardi

 
At 7:12 AM, Anonymous Anonymous said...

kheili bi namosi bi namos to ke kardi dige chera jar zadi alan tahe adam khoshbakhti dighe ridi to zendgie khaharet olagh motmaen bash braie khodetam etefagh miofte ozgal

 
At 3:24 AM, Anonymous Anonymous said...

اون خواهرتو بیار خودم پردشو برات میزنم

 
At 12:46 PM, Anonymous Anonymous said...

اشغال بازیات به یک طرف اولین سکستو باخواهرت
داشتی یک طرف تخمه حروم که شاخ دم نداره

 
At 3:03 AM, Anonymous Anonymous said...

کیر تو شرفت
اگه میخوای خوهرت رو جنده کنی نیاز به این همه تعریف تو داستان نیست
کافیه شمارشون رو تو سایت بزادی
حرومزاده تخم حروم
کسکش خوارکسه

 
At 2:49 PM, Anonymous Anonymous said...

خیلی باهات حال کردم
فقط وقتی کردی تو کس خواهرت پردشم میزدی
ای کاش منم یه برادر مثل تو داشتم

 
At 6:33 PM, Anonymous Anonymous said...

عزیزام اینا همش عوارض جق زدن زیاده اگه کمتر میزدی دوچار توهم نمی شدی واگر هم اینطور نیست پس بدنبال ترویج شیطان پرستی هستید و رواج سخنان فساد آمیز شما رو به هدف بر نزدیک تر میکنه وما برای جنگی بزرگ بر علیه شما آماده ایم

 
At 3:58 PM, Anonymous Anonymous said...

اولان خاک تو سر همتون که جنبه ی خوندن یه داستان تخیلی رو ندارید و اگه هم داستانو خوندید دیگه کس نگید دم از معنویت نزنید .

 
At 7:30 PM, Anonymous Anonymous said...

kiram to kos abji najibet

 
At 4:44 AM, Anonymous Anonymous said...

سکس با خانواده در صورتی که هردو طرف راضی باشند هیچ عیبی نیست بجز برای آدمای بی فرهنگ. مرگ بر خدا/زنده باد شیطان.

 
At 6:49 AM, Anonymous Anonymous said...

خیالاته جالب و مسخره ایی بود ولی اگه راست بشه چی میشه

 
At 1:11 PM, Anonymous Anonymous said...

کوس خواهر خیلی بود اما افسوس که من نبودم اگر در همان لحظه میرسیدم خودت خواهرت و خاله ات را باهم می گایدم و ثواب دنیا و آخرت را هم بدست میاوردم و خواهر راهم از باکره بود نجات میدام آماده می ساختم به تو که می کردی تو کس اش

 
At 3:41 PM, Anonymous Anonymous said...

خیلی حرومزاده ای به قول دوستان خاله مثل مادر آمده اگه به نظر تو نیست بده با بچه ها هم مادرها هم خالتو هم ابجیتو جرشون بدیم واسه ما گناهش کناره در ضمن این کاره فقط از شما شیعه ها قشنگه که باید خانواده خودتونو بکنید شیعه های کثیف

 
At 12:17 PM, Anonymous Anonymous said...

از نحوه بیان داستان کاملا معلوم است که خیالیه. البته شاید برخی ها سکس با خانواده را بپسندند ولی شخصا معتقدم آزادی در روابط سکس تا به این حد نمی تواند قابل قبول باشد. البته این نظر منه و امیدوارم هیچیک از دوستان عزیز چنین داستانی را در زندگی تجربه نکنند.

 
At 2:15 AM, Anonymous Anonymous said...

انینه عوضی کس مغز ؛تو که خودت با ناموست میکنی دیگه از دیگران چه توقعیه؛عقده ای بدبخت الان فرق تو با حیوون چیه الاغ

 
At 12:50 PM, Anonymous Anonymous said...

من خواهرم وقتی میره حموم تماشا می کنم؛ بدن توپی داره؛ بدجوری دنبال کردنش هستم؛ برام هم مهم نیست شما چی فکر می کنید

 
At 11:21 PM, Anonymous Anonymous said...

یکم زیاده روی کردی

 
At 4:53 AM, Blogger ye doosti ke be fekrete said...

سلام ببین من اصلا بچه مثبت نیستم ولی شیعه ام شیعه ها هم کثیف نیستند امیدوارم داستانت تخیلی باشه ولی اگه نیست برو توبه کن به این فکر کن که مادرت و خواهرت و زنت با چند نفر سکس کنن اگه خوشت میاد اشکال نداره به کارت ادامه بده به این فک کن که زنت قبلا با داداشش کرده باشه و اونیم که گفت مرگ بر خدا یا توبه کن یا منتظر عواقبش باش

 
At 4:58 AM, Blogger ye doosti ke be fekrete said...

سلام ببین من اصلا بچه مثبت نیستم ولی شیعه ام شیعه ها هم کثیف نیستند امیدوارم داستانت تخیلی باشه ولی اگه نیست برو توبه کن به این فکر کن که مادرت و خواهرت و زنت با چند نفر سکس کنن اگه خوشت میاد اشکال نداره به کارت ادامه بده به این فک کن که زنت قبلا با داداشش کرده باشه و اونیم که گفت مرگ بر خدا یا توبه کن یا منتظر عواقبش باش

 
At 2:49 PM, Anonymous Anonymous said...

Che hersi mikhorid alaki, tabloe yaru bache jaghie dare kos mige, inayi k in jakesh mige y kamare fuladi mikhad in bache jaghi on sahneye avalo midid khodesho kharab mikard

 
At 3:35 AM, Blogger hhghf said...

بد پدر شما ایرانی ها شما از خر بدتر استید مرگ بر سما

 
At 6:13 PM, Anonymous Anonymous said...

کوس ننت تخم حروم چیکار به خدا داری کوس کش لاشی

 
At 6:15 PM, Anonymous Anonymous said...

کیر تو ذاتت کوس کش

 
At 12:24 PM, Anonymous Anonymous said...

داستان خوبى بود

 
At 12:04 AM, Anonymous Anonymous said...

کیرم تو داستانت اما من خواهرزاده خودم لا پایی کردم سینه هاشو خوردم سال سوم دبیرستانه

 
At 12:07 AM, Anonymous Anonymous said...

02166700865 kos midam terhain ha bzange

 
At 11:33 AM, Blogger saleh salehnezhad said...

This comment has been removed by the author.

 
At 11:41 AM, Blogger saleh salehnezhad said...

میدونی از چی تعجبمه..که یه داستان روت انقد تاثیر گذاشته که خاهرت و خالتو بکنی...من چندین ماه دارم داستانارو میخونم ولی حتی متنفرم یه نگاه شهوت امیز به ناموس بکنم....ولی فروا اگ یه داستان بخونی ک کون دادن لذت داره میدی کون.؟؟یا بخونی که زنت باید کس بده ایا حاضری زنتو بکنن البته تو که گوشت و نطفه حرومی چون با مادر و خاهرت کردی ولی یکم بشین به عواقب کارت فک کن...ببین چیکار کردی با عزیزانت...اون مادر جنده ای ک نوشته اونایی ک تو این سایتن همشون به ناموسشون تجاوز کردن هم بدونه ما مثل تو مادر جنده حرونی نیستیم رگ غیرت داریم...فقط تو یه چیز موندم اینک انقد سگ صفت و حرامزاده ای که به خاهرت رحم نکردی...البته وقتی ادم شهوتش بزنه بالا و تو سن22سال برا بار اول سکس کنه و عرضه داشتن زید یا کردن پسر نداشته باشه رو به ناموس خودش هم رحم نمیکنه..از نظر من تو یه بی عرضه و سیب زمینی هستی ک برات فقط شهوت مهمه..درست مثل حیوانات..به عاقبت کارت فک کن برو حال کن اما با غریبه نه محارم.....انقد بی تفاوت نوشتی ک باهاشون سکس کردم ک انگار اونا غریبه ان..حالم بهم خورد حرف رو حیوانات اثر نداره ریدم بهت

 
At 3:26 PM, Anonymous Anonymous said...

من در تعجبم این کس کشی که به شیعه ها فوش میده از کجا پی برده این تخم سگ شیعس??? و یه چیز دیگه مرتیکه جوگیری که گفتی مرگ بر.... اصلا خوخودت فهمیدی چی زر میزنی? یه چیزی به اسم شیطان پرستی. فهمیدی جوگیر شدی? برو کسوکونتو بده. پسره کونده. و درباره نویسنده داستانت تو کونت بره. وقتی داری تخیل میزنی. کیرتو بکن تو کونت یا خودت حال کنی ازم ابرومند تره بلاشک نویسنده تخم باباش نیست و پدر مادرشم جنده و کون ده بودن .

 
At 10:02 PM, Blogger حسام said...

خاک بر سرتون. اینها که شیعه نیستند اینها حیوان هستند ببخشید ابروی حیوان هم بردم اخه حیوان هم به خواهر خودش کاری نمیکنه؟ اینها کار اسرائیل وامریکا وغرب هستش اونها این داستانها را میزارند تا من وشما ها را وسوسه کنن گول نخورید وبه دین هم کاری نداشته باشید. .....بخوانید بخوانید بخوانید مهمه مهمه مهمه

 
At 4:10 PM, Blogger ghasem khalili said...

کوس ننت

 
At 4:11 PM, Blogger ghasem khalili said...

کوس ننه شیطان مادر و خواهر نجیب تورم گاییده کونده؟

 
At 4:12 PM, Blogger ghasem khalili said...

کیر عاقام دست ننت مادر قهوه . کیرم تو کوس ننت . تو گثیفی و خاله و مادرت که به سگا کوس میدن

 
At 8:43 PM, Blogger Ali Alizad said...

چرت پرت بودبی ناموس خواهرت گایدی شرمت نشد

 
At 8:43 PM, Blogger Ali Alizad said...

چرت پرت بودبی ناموس خواهرت گایدی شرمت نشد

 
At 1:41 AM, Blogger Ali Tajik said...

یه خانوم باشخصیت همه جور پایه هستم 09214198207

 

Post a Comment

<< Home